Liên hệ

Thông tin liên hệ

Vườn ươm Trần Gia chuyên giống cây Hoàng Đàn, cây Hoàng Đàn với đủ kích thước và các cây cảnh có giá trị

Địa chỉ

Đầu cầu Na Hoa, Nhị Hà, Sơn Hà, Hữu Lũng, Lạng Sơn

Số điện thoại

0382 089 619

E-mail

hoangdan@gmail.com

Giờ làm việc

Thứ 2 - Thứ 2 / 8:00AM - 6:00PM