Cây giống Hoàng Đàn - Chuyên cung cấp cây xanh toàn quốc uy tín, giá tốt !

CÂY HOÀNG ĐÀN là một cây gỗ quý hiếm vừa được làm cảnh, vừa để khai thác gỗ. Cây Hoàng Đàn được nhân giống từ cây Hoàng Đàn Hữu Liên Lạng Sơn tại xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
CÂY HOÀNG ĐÀN là một trong những cây thế mạnh của vườn ươm Trần Gia. hoangdan.vn chuyên cung cấp cây giống Hoàng Đàn và cây Hoàng Đàn làm cây cảnh với đủ kích thước.